Zarządzanie budową

Firma oferująca takie usługi powinna zapewniać następujący zakres prac dla celu realizacji budowy domów jedno i wielorodzinnych:

 1. Przeprowadzenie przetargu na wiodącego Wykonawcę inwestycji.
 2. Opracowanie i monitoring budżetu inwestycji.
 3. Zarządzanie projektem w trakcie realizacji inwestycji
 4. Nadzór inwestorski

budowaOferowany zakres prac musi zawierać m.in:

 1. Prace wstępne na etapie opracowywania wniosku o pozwolenie na budowę:
  • Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego firma złoży wniosek o uzyskanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Otrzymanie mapy do celów projektowych firma oferuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów.
  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna firma oferuje wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej w oparciu o dostarczone przez Klienta badania próbek gruntu i wody.
  • Otrzymanie warunków technicznych przyłączy do mediów. Firma otrzyma warunki techniczne do następujących mediów: prąd, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, SPEC, teletechnika.
  • Projekt budowlany Firma oferuje skompletowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę w oparciu o wcześniej opracowany projekt „katalogowy”.

  Projekt budowlany będzie sie składał z następujących części:

  1. Projekt architektoniczno-budowlany.
  2. Projektu konstrukcji.
  3. Projektów branżowych:
   1. Projekt instalacji wewnętrznych (schematy i opisy) w uzgodnionym zakresie:
    • centralnego ogrzewania,
    • ciepłej i zimnej wody użytkowej,
    • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (jeżeli wymagana),
    • elektrycznej,
    • teletechnicznej.
   2. Projekt przyłączy do sieci zewnętrznych w granicy działki:
    • sieć wodna
    • kanalizacja sanitarna
    • kanalizacja deszczowa
    • sieć hydrantowa
    • sieć elektryczna
    • sieć gazowa
 2. Przeprowadzenie przetargu na wiodącego Wykonawcę inwestycji.W imieniu Klienta firma przeprowadzi przetarg składający sie z następujących faz:
  1. Etap prekwalifikacji.
  2. Etap wyboru oferentów.
  3. Etap przetargu.
  4. Etap analizy ofert.
  5. Etap negocjacji.
  6. Etap rekomendacji.
  7. Etap kontraktu z Generalnym Wykonawca.
 3. Opracowanie i monitoring budżetu inwestycji.Na podstawie ostatecznej Oferty firmy przygotuje dokona oszacowania kosztów inwestycji dla Klienta w następujących fazach:
  1. Projekt budowlany
  2. Rozpoczęcie prac
  3. Zakończenie i rozliczenie inwestycji wraz z robotami dodatkowymi

  W trakcie inwestycji będzie prowadzona weryfikacja zaawansowania przerobu miesięcznego robót i płatności dla Generalnego Wykonawcy.

 4. Zarządzanie projektem w trakcie realizacji inwestycji
  1. Koordynacja działań pomiędzy Klientem i Generalnym Wykonawca.
  2. Planowanie i tworzenie harmonogramu prac realizacyjnych
  3. Przeprowadzanie kontroli jakości robót wraz z wpisem do Dziennika budowy.
  4. Raportowanie cykliczne do Klienta.

Opublikowano

w

Tagi: