Zmiana w polskiej energetyce

Energetyka jest tematem bardzo rozległym i niekiedy trudnym do zrozumienia dla osób, które przy niej nie pracują. Zwłaszcza wtedy, gdy nie mówimy o błahych sprawach, jak chociażby zmiana żarówki w domowej lampie, lecz obijamy się już o kwestie energetycznego rozwoju kraju i omawiamy rozwiązania energetyczne. Według prof. Jana Popczyka, Polska potrzebuje trójbiegunowego systemy bezpieczeństwa energetycznego. Pierwszym biegunem miałaby być energetyka wielkoskalowa, drugim niezależni inwestorzy a trzecim wszyscy odbiorcy energii elektrycznej.
generator

Specjalista dokładnie rozwinął pojęcie każdego bieguna, który został nieco szerzej opisany. Wielkoskalowa energetyka jest obecnie dominująca i będzie jeszcze funkcjonować przez wiele długich lat. Taka sytuacja sprawia, że powinna ona stanowić pierwszy biegun bezpieczeństwa energetycznego. Drugim biegunem są niezależni inwestorzy, których znaczenie na rynku energetycznym ciągle wzrasta. Według prof. Popczyka, jest to ogromna siła, która ciągle się rozwija i zyskuje na znaczeniu. Wobec tego, polityka energetyczna powinna wspierać niezależnych inwestorów oraz stwarzać im odpowiednie warunki do działania. Ostatnim biegunem są wszyscy odbiorcy energii, którzy będą w jednym „worku”. Mamy więc na myśli przeciętnych odbiorców energii, jak i również wielkie firmy, które codziennie muszą być zaopatrywane w ogromne ilości prądu.

Jednym z warunków do działania takiego systemu w Polsce jest powstanie interaktywnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Co taki termin oznacza? Jest to tworzenie zdolności społeczeństwa do radzenia sobie w kryzysowym środowisku. Pod tą definicją jest ukryte kryzysowe wyłączenie energii elektrycznej, awarie linii energetycznych lub większe awarie natury sieciowej. Podstawową sprawą jest znalezienie sposobu na radzenie sobie z problemami, jakie często występują w systemach energetycznych. Agregaty diesla są dobrymi alternatywami dla problemów prądowych, lecz nadal wiele przedsiębiorstw ich nie posiada.


Opublikowano

w