Filtracja cieczy

Filtracja jest to metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednej z substancji (zwykle ciała stałego) w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów. Ciecz lub gaz otrzymywane po filtracji nazywa się filtratem.

haywardNajważniejszym celem procesu filtracji jest zapewnienie najwyższej jakości filtrowanemu produktowi.

Obecnie w prawie każdym procesie produkcyjnym wymagane jest stosowanie filtracji. Metoda filtracji zależy od wielu parametrów fizykochemicznych płynów takich jak: własności filtrowanych produktów, skuteczności procesu filtracji, koncentracji zanieczyszczeń, temperatury, itd.

Filtracja workowa Haywarda (dawnego GAF® i Loefler®) jest metodą pozwalającą na oczyszczanie płynów z cząstek mechanicznych w zakresie od 0,15 do 4000um. Filtracja workowa umożliwia również usuwanie cząstek oleistych i żelowych z cieczy.

Metoda ta jest korzystna wszędzie tam gdzie istotne są niewielkie koszty inwestycyjno-eksploatacyjne oraz wysoka skuteczność procesu filtracji.

System filtracji workowej pracuje w oparciu o filtrację ciśnieniową. System składa się z dwóch elementów: filtra workowego i filtra koszowego.

Filtry workowe HAYWARD®:

Filtry workowe nominalne:

 • Filtry workowe nominalne z kołnierzem stalowym Snap-Ring™
 • Filtry workowe nominalne z kołnierzem plastikowym SENTINEL™

Filtry workowe PREMIUM™:

 • Filtry workowe nominalne o wydłużonej żywotności
 • Filtry workowe absolutne
 • Filtry workowe antyolejowe

Atesty i certyfikaty
W przemyśle spożywczym są dostarczane worki z materiałów posiadających certyfikaty FDA i dodatkowo certyfikat CE związany z dyrektywą EC 90/128/EEC, która zezwala na ich kontakt z żywnością.

Filtry koszowe HAYWARD® (obudowy filtracyjne dla filtrów workowych)

Szeroki wybór standardowych filtrów koszowych pojedynczych i wieloworkowych pozwala na optymalny dobór właściwego filtra dla prawie każdej aplikacji.

 • filtry MAXILINE™ VMDE
 • filtry MAXILINE™ VMBF
 • filtry MAXILINE™ MDE
 • filtry MAXILINE™ MBF
 • filtry TOPLINE™
 • filtry Dual TOPLINE™
 • filtry SIDELINE™/MINILINE™
 • filtry DUOLINE™
 • filtry MODULINE™
 • filtry POLYLINE™ PPL lub PVDF
 • filtry FLOWLINE™
 • filtry ECOLINE™

Modyfikacje
Filtry koszowe HAYWARDA® są projektowane i wykonywane tak, aby możliwy był szeroki zakres ich modyfikacji.

Modyfikacje ze względu na parametry sanitarne:
– Obróbka powierzchni – elektropolerowanie powierzchni filtrów koszowych wraz ze wszystkimi jej elementami do Ra=0,4um
– Przyłącza – dostępna jest szeroka ilość trójników, połączeń kołnierzowych i innych, które spełniają najwyższe wymogi dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Modyfikacje ze względu na materiał konstrukcyjny dobierany w celu optymalizacji parametrów chemicznych i temperaturowych:
Obudowy filtra koszowego mogą być wykonane z następujących materiałów: stal węglowa, różne gatunki stali kwasoodpornej (AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 304,…), stal ulepszana cieplnie, poliporpylen, teflon oraz tytan.
– Pokrywanie filtra koszowego powłokami: E-CTPFE (HALAR), PTFE/FEP (teflon), poliuretan (*).
Zastosowanie uszczelek filtra koszowego z następujących materiałów: guma, etylopropylen, viton, teflon, silikon.

Modyfikacje ze względu na parametry fizyczne procesu:
Filtry koszowe Haywarda zależnie od typu mogą być wykonane do maksymalnej wartości ciśnienia 100bar przy temperaturze 400oC. Płaszcze grzewcze mogą być wykonywane dla maksymalnego ciśnienia 15bar przy temperaturze 400oC.

Modyfikacje ze względu na obróbkę powierzchni – piaskowanie, elektropolerowanie, polerowanie ręczne, trawienie kwasem, pokrywanie specjalistycznymi powłokami (*)

Atesty i certyfikaty
Na terenie Unii Europejskiej firma HAYWARD® jest w pełni uprawniona do dostarczania filtrów koszowych w kategoriach I-IV zgodnie z dyrektywą CE PED (97/23/EC) która została wprowadzona 29.05.2004.


Opublikowano

w