Manszety dla rur kamionkowych

manszeta kamionkaManszety typu 2A, TC

Manszety uszczelniające typu 2A mogą być stosowane do połączeń i napraw rur stosowanych w
systemach kanalizacyjnych i drenażowych oraz innych zastosowań bezciśnieniowych, do 0,5 bara.
Przeznaczone są zasadniczo dla rur kamionkowych wszystkich producentów. Poza tym mogą być
stosowane dla rur wykonanych z wszystkich pozostałych materiałów, pod warunkiem, że ich
średnica zewnętrzna mieści się w zakresie rozpiętości manszety. Maksymalna różnica średnic
zewnętrznych, które można połączyć wynosi 12 mm.

Uwaga: Nie jest możliwe wykonanie połączenia np. z Dz 175mm na Dz 190mm, za pomocą
manszety TC190 ( 175-190mm). W takim przypadku należy zastosować manszetę typu 2B ( SC lub
LC) wraz z pierścieniem kompensacyjnym.

Zalety:

  1. Łatwy montaż
  2. Niskie koszty
  3. Pewny i solidny system połączeń

Zastosowanie:

  1. Wymiana krótkich odcinków istniejących rurociągów
  2. Możliwość wykonywania podłączeń do sieci, poprzez wmontowanie kształtek w istniejący rurociąg
  3. Zastosowanie jako adapter pomiędzy rurami wykonanymi z różnych materiałów

Wskazówki dotyczące montażu
Montaż dodatkowych odgałęzień lub odcinków rurmontaż


Opublikowano

w