Manszety uniwersalne

Manszety typu 2B, SC to manszety dla rur wykonanych z wszystkich materiałów. Znajdują one szerokie zastosowanie w przypadku połączeń i napraw rur wykonanych z różnych materiałów i o różnych wymiarach. Połączenie wytrzymałej konstrukcji oraz doskonałych właściwości uszczelniających manszet SC umożliwia zapewnienie niezawodnego uszczelnienia na chropowatych powierzchniach ( np. beton ) i doskonałego, wysokiej jakości uszczelnienia na powierzchniach gładkich ( np. PVC). Mogą być stosowane dla rur wykonanych z wszystkich materiałów, pod warunkiem, że ich średnica zewnętrzna mieści się w zakresie rozpiętości manszety. Maksymalna różnica średnic zewnętrznych, które można połączyć wynosi 12 mm. W przypadku, gdy różnica jest większa, należy zastosować pierścienie kompensacyjne ( ew. pakiet składający się z kilku pierścieni ).

manszeta 2bZalety:
1. Wytrzymała konstrukcja zapewniająca wysoką jakość i pewne uszczelnienie.
2. Opaski ze stali nierdzewnej zapewniają doskonałą wytrzymałość na wysokie obciążenia i siły ścinające.
3. Redukcja ilości robót ziemnych.
4. Opaski wzmacniające umożliwiają elastyczne i pewne połączenie rur.

Zastosowanie:
1. Jako połączenie rur o bosych końcach.
2. Naprawa i konserwacja istniejących rurociągów.
3. Połączenie krótkich i przyciętych odcinków rur.
4. Możliwość wykonywania podłączeń do sieci, poprzez wmontowanie kształtek w istniejący rurociąg.

rysunek manszetyManszety uszczelniające typu 2B-LC stosowane są dla rur wieloprzekrojowych (powyżej Dz620mm) i wykonywane są na zamówienie według danych przekazanych przez klienta.

Ich wymiary mogą ulegać zmianie w odstępach milimetrowych ( np. 621, 622, 623mm…).
W przypadku tych manszet obowiązuje jednak ogólna zasada:

  • Wielkość manszety dla rur o Dz < 800mm – Dz rury + 10mm
  • Wielkość manszety dla rur o Dz > 800mm – Dz rury + 15mm

Podane w tabeli poniżej zakresy manszet ( np. 700-799mm) oznaczają tylko kategorię cenową.
Zakres zastosowania każdej manszety wynosi bowiem tylko 30mm. Jeżeli różnica średnic zewnętrznych łączonych rur przekracza 12mm, dodatkowo należy zastosować pierścień kompensacyjny. Ponieważ wszystkie manszety LC, w celu łatwiejszego montażu, wykonywane są jako większe o 10-15mm, należy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy ich wycenianiu. Mogą one bowiem przejąć do następnej ( wyższej) kategorii cenowej.

Przykład

Łączenie rur wykonanych z dowolnych materiałów o średnicach Dz 795mm i Dz 785mm.
Dobór manszety: 795 mm + 10mm = 805 mm LC 805
Zakres zastosowania manszety LC 805: 775mm – 805 mm (30mm)
Różnica średnic zewnętrznych Dz łączonych rur: 795 – 785 = 10 mm < 12mm ( nie trzeba stosować pierścieni kompensacyjnych ).


Opublikowano

w