Obuwie robocze, a normy BHP

Obuwie robocze to wszelkiego rodzaju obuwie, które przeznaczone jest do stosowania w miejscu pracy jako obuwie zamienne do tego, w którym pracownik przychodzi do pracy. W przeciwieństwie do obuwia ochronnego nie jest traktowane jako środek ochrony indywidualnej, nie podlega też szczegółowym wymogom certyfikacyjnym.

obuwie roboczePrzepisy bezpieczeństwa oraz higieny pracy w szczegółowy sposób określają wymogi jakie musi spełniać obuwie BHP. Normy te odnoszą się jednak do obuwia ochronnego. Obuwie robocze nie podlega szczegółowym zapisom norm BHP.

Wiele osób bardzo często ma problem z rozróżnieniem obu pojęć i zastanawia się czym właściwie różni się obuwie ochronne od roboczego. Część osób używa obu pojęć zamiennie, popełniając błąd, ponieważ obuwie robocze to nie to samo co obuwie ochronne.

Obuwie robocze nie pełni żadnych funkcji ochronnych. Nosi się je by uniknąć zniszczenia bądź zabrudzenia obuwia prywatnego. Nie sprawdzi się ono w sytuacjach, w których występują jakiekolwiek mechaniczne, chemiczne czy biologiczne zagrożenia w miejscu pracy. Obuwie ochronne pełni jedynie rolę zamiennika dla zwykłego obuwia, nie stanowiąc środka ochrony indywidualnej.

Obuwie robocze Lublin może natomiast spełniać funkcje identyfikacyjne. Jest wówczas wykorzystywane jako element stroju roboczego, charakterystycznego dla danego zakładu pracy. Przykładem mogą być uniformy pracowników lotniska, wybranych linii lotniczych, lokali gastronomicznych itp.

Natomiast obuwie ochronne – jak sama nazwa wskazuje – spełnia ważną funkcje ochronną przed różnego rodzaju uszkodzeniami i zagrożeniami. Mogą to być zagrożenia mechaniczne, związane z otarciami, uszkodzeniami stopy, czy poślizgnięciem. Profesjonalne obuwie ochronne musi chronić również przed różnego rodzaju substancjami chemicznymi i biologicznymi, z jakimi stykają się pracownicy różnych branż, a także przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i termicznymi.

Zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązek dostarczenia odzieży ochronnej (w tym obuwia) spoczywa każdorazowo na pracodawcy, który musi zapewnić pracownikowi odzież umożliwiającą bezpieczne wykonywanie powierzonych zadań.
Profesjonalna odzież ochronna związana jest bezpośrednio z kwestią bezpieczeństwa pracowników, wpływa też na jakość i efektywność wykonywanej przez nich pracy.


Opublikowano

w