Pierścienie kompensacyjne BC

Pierścienie kompensacyjne BC przewidziano do stosowania z manszetami SC lub LC. Dostępne są w różnych zakresach średnic i grubości, co umożliwia ich dopasowanie do wszelkich rodzajów oraz materiałów rur.
pierścieńPoza tym mogą byæ stosowane przy wykonywaniu złącz przejściowych pomiędzy tymi samymi rurami o różnych średnicach. Nowoczesne metody produkcji umożliwiają wytwarzanie grubszych pierścieni kompensacyjnych o profilowanym przekroju. W ten sposób zapewniono lepsze uszczelnienie na chropowatych powierzchniach rur, a tym samym wysokiej jakości uszczelnienie na rurach niskociśnieniowych.

Pierścienie kompensacyjne powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie różnica średnic zewnętrznych pomiędzy dwoma łączonymi rurami przekracza 12mm i przy braku odpowiednich złączek adaptacyjnych. Zwykle pierścienie kompensacyjne montowane są pojedynczo, jednak mogą być montowane w zestawach składających się z większej ilości pierścieni, montowanych jeden na drugim – umożliwiając połączenie rur o rozmiarach średnic różniących się nawet o ponad 100mm.

rury

Przykład:

Rura 1: Rura PVC DN250, Dz=250mm Rura 2: Rura kamionkowa DN250, Dz=299mm

Dobór połączenia:

Manszeta SC 310 – 66,50 €
Pierścień kompensujący BC 24/250 – 31,25 €
Należy zauważyć, że po zastosowaniu na rurze PVC pierścienia o grubości 24mm, łączone ze sobą będą dwie średnice: 298 i 299mm. Nie muszą one być dokładnie takie same. Powinny być do siebie zbliżone i nie różniæ się więcej niż 12mm.


Opublikowano

w