Pompy przemysłu spożywczego

maszynyPompy przemysłowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle mleczarskim, browarach i winiarniach oraz wielu innych zakładach spożywczych.

Pompowanie mediów zawierających zasadniczo duże ciała stałe jest częstym problemem, któremu należy stawić czoła na różnych etapach cyklu przetwarzania żywności. Najczęściej ciała stałe muszą być pompowane bez uszkodzeń, nie mogą uszkadzać też samej pompy. Istnieje również kwestia dokładności dodawania lub dozowania składników do procesów, które także należy wziąć pod uwagę. Dobór właściwej pompy ma kluczowe znaczenie w całym procesie produkcyjnym.

Technologie pomp spożywczych, które są stosowane w przetwórstwie żywności, to:

  • rotacyjny tłok,
  • obrotowy tłok,
  • pompy śrubowe
  • ruch posuwisto-zwrotny
  • postępująca wnęka
  • wąż perystaltyczny
  • pneumatyczne podwójne membrany.

Rzadziej stosowane są pompy tłokowo oscylacyjne. Wspólnym czynnikiem we wszystkich tych typach jest ich delikatne działanie pompujące i zdolność radzenia sobie z mediami zawierającymi ciała stałe.

pompaRotacyjne pompy krzywkowe wykorzystują przekładnie zębate, które eliminują kontakt między wirnikami i umożliwiają obsługę bez smarowania. Istnieją różne konstrukcje wirników, w tym opcje dwuskrzydłowe i wielopłaszczyznowe. Zapewniając niewielkie ścinanie i delikatne obchodzenie się z cieczą, minimalizując w ten sposób uszkodzenie produktu. Pompy rotacyjne są łatwe do czyszczenia .

Tłokowa pompa z pompą wyporową jest zupełnie inną technologią i najlepiej sprawdza się w dozowaniu cieczy w linii i zapewnia najwyższy poziom dokładności i powtarzalności. Czynniki wpływające na wybór pompy, są zwykle związane z precyzją w zakresie przepływów i faktem, że na wydajność ma wpływ wahanie ciśnienia w procesie produkcyjnym.

W procesie, w którym składnik musi być dokładnie dodawany do zmieniającego się głównego przepływu, proporcję można utrzymywać przez regulację prędkości, podczas gdy korekty konieczne do utrzymania jakości produktu można uzyskać przez dostosowanie długości skoku. Oznacza to, że pompa dozująca może być precyzyjnie dostrojona do wymagań systemu.

Konsekwencje źle dobranej pompy mogą wykraczać jedynie poza częste przestoje, koszty konserwacji i wysokie zapotrzebowanie na części zamienne. Mogą również występować kary wynikające z niepotrzebnie drogich i skomplikowanych instalacji. Potrzebą kontroli, monitorowania urządzeń zabezpieczających, które z kolei pociągają za sobą dodatkowe koszty utrzymania. Istnieje ryzyko wytworzenia produktu niespełniającego norm, ale najgorsza jest perspektywa zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Artykuł sponsorowany


Opublikowano

w

Tagi: