Korzyści z wykorzystania techniki diamentowej na budowie

budowa2 Technika diamentowa umożliwia prawie całkowite wykluczenie oraz ograniczenie drgań na konstrukcję przy wykonywaniu wiercenia oraz cięć betonu, żelbetu czy kamienia. Jednocześnie wykonywanie cięć żelbetu za pomocą tarczowych pił diamentowych lub wiertnic diamentowych to najwydatniejsze narzędzie do wszelkich prac korekcyjnych. Wysokie koszty wykorzystania techniki diamentowej rekompensuje szybkość i precyzja wykonywanych otworów.

Wśród zalet techniki diamentowej przy porównaniu z tradycyjnymi metodami można wyróżnić:
– wiercenie otworów w zbrojonym betonie szybko i precyzyjnie,
– dokładność do kilku milimetrów,
– niższy poziom hałasu.

Sprzęt wykorzystywany w technice diamentowej
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i korekcyjnych wykorzystując technikę diamentową niezbędna jest cała gama nowoczesnych narzędzi. Podstawowymi maszynami w technice diamentowej są:
– wiertnice diamentowe
– piły ścienne do cięcia betonu tarczami diamentowymi
– piły linowe do cięcia betonu linami diamentowymi

Bezpieczeństwo prac
Wykorzystanie techniki diamentowej na budowie umożliwia w sposób kontrolowany prowadzenie prac demontażowych. W porównaniu do innych technologii korekcyjnych pozwala przewidzieć zachowanie konstrukcji i zapewnić bezpieczeństwo prowadzonych prac.

Przykłady prac
I. Fundament turbiny
Wykonawca prac: BASE Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2009
Zakres prac: usunięcie żelbetowego fundamentu turbiny, ilość ok 650 m3.
Zastosowana technika diamentowa: cięcie piłami linowymi, wiercenie otworów.budowa1

II.  Wiadukt drogowy
Wykonawca: K.B.S. Diament Serwis
Termin realizacji: 2010
Miejsce: Paryż, Francja
Zakres prac: usunięcie żelbetowej konstrukcji wiaduktu
Zastosowana technika diamentowa: cięcie piłami tarczowymi, wiercenie otworów.budowa3

III.  Fundament młyna w cementowni
Wykonawca prac: ARCAD budownictwo
Termin realizacji: 2008
Zakres prac: usunięcie części fundamentu pod nową kruszarkę, ilość ok 150 m3
Zastosowana technika diamentowa: cięcie piłami tarczowymi, cięcie piłami linowymi, wiercenie otworów.budowa


Opublikowano

w