Usługi geologiczno-wiertnicze – jak wybrać firmę?

Usługi geologiczno-wiertnicze we współczesnym świecie znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Firma działająca w takiej właśnie branży wykonuje niezbędne prace dla wielu sektorów: od budownictwa i gospodarki, przez energetykę i przemysł wydobywczy, aż po działalność ośrodków badawczych i naukowych. Często w obszarze jej możliwości leżą także usługi geotechniczne oraz hydrogeologiczne, badania geologiczne i geologiczno-inżynierskie oraz pomiary. Co warto wiedzieć o przedsiębiorstwie, które planujemy wybrać do tego rodzaju zadań? Na jakie aspekty w szczególności trzeba zwrócić uwagę?

1. Zakres usług

2. Doświadczenie

3. Technologie i rozwiązania

Częściową weryfikację przeprowadzić można już na podstawie samej strony internetowej. Na przykład na: https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/uslugi-geologiczno-wiertnicze/ znaleźć można informacje na temat wcześniejszych klientów oraz stosowanych technologii, z których sporo można wywnioskować.

Zakres usług

Pakiet usług, jakie leżeć mogą w kompetencjach firmy, to przede wszystkim:

  • tworzenie dokumentacji oraz projektów, a następnie realizacja projektów robót geologicznych,
  • wiercenia geotermiczne pod kątem zabudowy pomp ciepła: od projektu do dokumentacji,
  • wiercenia hydrogeologiczne, pobór i badanie gruntu,
  • wiercenia geotechniczne i geologiczno-inżynierskie – obejmujące wiercenia, sondowania oraz pobór o nienaruszonej strukturze (NNS) przeprowadzane ze względu na badanie gruntu, mające na celu określić parametry geotechniczne,
  • wiercenie otworów przygotowywanych do zabudowy specjalistycznych urządzeń mających monitorować między innymi przemieszczanie gruntu, poziomu, temperatury, stopnia osiadania,
  • wiercenia sozologiczne w celu zbadania obecności zanieczyszczeń w podłożu gruntowo-wodnym,
  • wiercenia badawcze i poszukiwawczo-rozpoznawcze, weryfikujące obecność złóż.

Opcjonalnie w ofercie znaleźć można też na przykład przetwarzanie danych sejsmicznych, o których więcej można przeczytać tutaj: https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/przetwarzanie-danych-sejsmicznych/ albo prace przy morskich farmach wiatrowych.

Doświadczenie

Podstawą prawidłowo przeprowadzonych robót jest doświadczenie specjalistów. Warto zweryfikować zatem, czy wybór danej firmy oznacza korzystanie z wiedzy profesjonalistów i ekspertów w dziedzinie geologii inżynierskiej i geotechniki. Świadczą o tym chociażby certyfikaty uprawniające do konkretnych prac oraz wcześniej realizowane projekty w portfolio.

Technologie i rozwiązania

Na jakość i sprawne tempo prac wpływa też odpowiedni sprzęt. Urządzenia hydrauliczne odpowiadają za precyzyjne wiercenia geologiczne. Wszystkie maszyny spełniać powinny standardy ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


Opublikowano

w