10 rzeczy o których należy pamiętać budując halę magazynową

Popularna nazwa Generalny Wykonawca, pozwala Inwestorowi wyciągania wszelkich konsekwencji i odpowiedzialności jedynie z jedną firmą. GW koordynuje prace wszystkich branż i bierze pełną odpowiedzialność za dopilnowanie harmonogramu prac budowlanych.

Punkt 1 – Zakup działki budowlanej

To pierwszy i zarazem jeden z najważniejszych etapów, warunkujących przyszłym Inwestorom możliwości rozwoju własnego przedsiębiorstwa. Przed sfinalizowaniem umowy warto zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

  • stan prawny działki;
  • możliwość przyłącza mediów oraz ich cenę;
  • ukształtowanie terenu;
  • badania geologiczne (odwierty);
  • miejscowy plan zagospodarowania lub warunki zabudowy
  • konsultacje z architektem odnośnie możliwości budowy oraz dalszego rozwoju

Punkt 2 – Planowanie zagospodarowania terenu

Analiza możliwości jakie daje nam dana działka jest bardzo ważna. Wybór architekta i opracowanie planu zagospodarowania terenu, to moment, który ukierunkowuje przyszłą budowę. W tym czasie powstają pierwsze szkice i plany, poznawane są potrzeby Inwestorów.

Punkt 3 – Projekt budowlany

montaz hali stalowejProjekt budowlany składa się z projektów architektury, konstrukcji oraz projektów branżowych instalacji dla danej hali stalowej. Warto poświęcić czas na analizę rozwiązań technicznych i dobór odpowiednich materiałów. To etap, który określa koszt wykonania późniejszej inwestycji. Doświadczona kadra architektów i konstruktorów, potrafiąca przewidzieć i zawczasu rozwiązać przyszłe problemy jest niezmiernie ważna. Warto zastanowić się czy wydanie większej kwoty na usługi doświadczonego biura projektowego nie przełoży się na późniejsze zaoszczędzenie kosztów nieprzewidzianych, czy też źle zaprojektowanych.

Punkt 4 – Oferta cenowa

Doświadczona kadra działu sprzedaży przygotowuje dla przyszłych Inwestorów ofertę cenową zawierającą wszystkie koszty związane z budową hal magazynowych (więcej: https://www.mcmproject.com.pl/hale/magazynowe) jak i przestrzeni biurowych. Rozbicie cenowe na poszczególne etapy i ich dokładny opis pozwala Inwestorom, w sposób jasny i klarowny przewidzieć koszty planowanej inwestycji. To bardzo ważny moment inwestycji, niedopuszczalnym jest szacowanie czy określanie w sposób przybliżony.

Punkt 5 – Uzyskanie pozwolenia na budowę

Inwestor będący w posiadaniu projektu budowlanego może przystąpić do wypełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wnioskować o niniejszy dokument może jedynie osoba lub firma, która wykaże się tzw. prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument należy złożyć w Wydziale Architektury właściwego Starostwa Powiatowego, który na drodze przeprowadzenia postępowania administracyjnego zawiadamia o planowanej inwestycji właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości. Cała procedura trwa około 65 dni.

Punkt 6 – Czasoprzestrzeń, czyli od projektowania do budowy

Warto zwrócić uwagę przyszłym Inwestorom na czas jaki zajmuje wykonanie dobrego projektu budowlanego. Poznanie wszystkich potrzeb dla danego obiektu, w zależności od skomplikowania procesu technologicznego, może trwać tygodnie, miesiące, a czasem znacznie dłużej. W związku z tym o projekcie budowlanym należu zacząć myśleć na kilka miesięcy przed planowaną budową. Dobrym okresem na projektowanie jest koniec jesieni i zima, tak żeby z budową wystartować na wiosnę.

Punkt 7 – Dobór odpowiedniej obudowy

W zależności od wymogów technologicznych hali, przepisy i normy budowlane obligują do zastosowania materiałów o odpowiednich właściwościach technicznych.
Głównymi cechami takich materiałów są:

  • izolacyjność cieplna
  • stopień rozprzestrzeniania ognia
  • akustyczność
  • funkcjonalność

Warto przewidzieć dobór materiałów i skonsultować je np. z firmą od ubezpieczeń. Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe nie będą chciały ubezpieczyć hali stalowej, ze względu na źle dobrane materiały.

Punkt 8 – Koszty utrzymania obiektu

Kolejnym punktem jest przewidzenie przyszłych kosztów utrzymania obiektu. Dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych przekłada się na późniejsze koszty ogrzewania, czy chłodzenia danej hali. Warto skonsultować parametry danych materiałów i skonsultować to ze specjalistą.

Punkt 9 – Kierownik budowy

Bardzo ważnym punktem do przemyślenia jest dobór kadry zarządzającej całą inwestycją. Decydując się na wybór Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, należy zwrócić uwagę na doświadczenie i uczestnictwo w realizacji podobnych obiektów. Budowa obiektów przemysłowych to nie to samo co budowa domów jednorodzinnych.

Punkt 10 – GW czy system gospodarczy

Popularna nazwa Generalny Wykonawca, pozwala Inwestorowi wyciągania wszelkich konsekwencji i odpowiedzialności jedynie z jedną firmą. GW koordynuje prace wszystkich branż i bierze pełną odpowiedzialność za dopilnowanie harmonogramu prac budowlanych. System gospodarczy pozwala dobrać, każdą branżę osobiście, jednak warto się zastanowić nad konsekwencjami takiego wyboru i nakładu pracy z nim związanym.

MCM Project, dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomoże Państwu dokładnie przeanalizować każdy z 10 punktów tak aby Państwa inwestycja była kompleksowo zaplanowana i zrealizowana.
Zachęcamy do kontaktu.


Opublikowano

w