Manszety szerokie

Manszety typu 2B, SC (W) – szerokie dla rur wykonanych z wszystkich materiałów

manszeta scManszety szerokie (W) przeznaczone są przede wszystkim do łączenia rur betonowych o dużych średnicach zewnętrznych, tzn. DN1000 i większych. Jednakże są również dostępne w mniejszych zakresach średnic – od Dz 200mm i oznaczone jako SC(W).
Szerokość manszety, równa 300 mm, pozwala na większą tolerancją podczas przecinania rury oraz
umożliwia ruchy końcówek rur podczas układania rurociągu. Obowiązują te same zasady dot. zakresu stosowania jak dla standardowych manszet SC.

Manszety typu 2B, LC (W) – szerokie dla rur wykonanych z wszystkich materiałów

manszeta lcManszety 2B-LC(W) umożliwiają przede wszystkim wodoszczelne połączenie wielkoprzekrojowych rur betonowych. Podobnie jak w przypadku manszet LC, obowiązuje ogólna zasada wymiarowania:
Wielkośćmanszety dla rur o Dz < 800mm – Dz rury + 10mm
Wielkość manszety dla rur o Dz > 800mm – Dz rury + 15mm
Dobór i zakres zastosowania manszet LC(W) jest analogiczny jak dla manszet LC. Ponieważ również wszystkie manszety LC(W) wykonywane są jako większe o 10-15mm, należy i w tym przypadku zwróciæ uwagê na odpowiednią kategorię cenową przy ich wycenianiu.

mansz-por

Zalety:

  1. Zapewniają wysokiej jakości uszczelnienie na rurach o dużych średnicach
  2. Oferują większą możliwość ruchu rur
  3. Łatwiejszy proces przecinania rur na skutek większej tolerancji
  4. Pozwalają na większy kąt odchylenia w miejscu połączenia

Zastosowanie:

  1. Naprawa spękanych lub uszkodzonych rur
  2. Produkowane do specyficznych wymagañ miejscowych
  3. Pewna i ekonomiczna alternatywa połączeń dla rurociągów o dużej średnicy

Opublikowano

w