Wymienniki ciepłej wody użytkowej

Wymienniki ciepłej wody użytkowej o pojemnościach 80, 100, 120, 140, 200, 300l  firmy GALMET służą do:
wymiennik ciepła– do podgrzewania wody wykorzystujemy płaszcz stalowy umieszczony na zbiorniku z podgrzewaną wodą.
– przez przestrzeń między płaszczem zewnętrznym a zbiornikiem przepływa gorąca woda z sieci centralnego ogrzewania. Taka konstrukcja wymiennika ciepła umożliwia bardzo szybkie podgrzewanie wody w całym zbiorniku (gdyż oddawanie ciepła przez wodę z C.O. odbywa się na całej niemal powierzchni zbiornika).
– gruba warstwa pianki poliuretanowej lub polistyrenowej zmniejsza do minimum straty ciepła.
– dodatkowo proponujemy grzałkę elektryczną do dogrzewania wody.
– maksymalnie wydłużona żywotność zbiornika – wymienniki pokryte są warstwą emalii caramicznej EXTRA GLASS (wypalanej w temp. 8500C), dodatkowe zabezpieczeni stanowi duża anoda magnezowa (uwaga: należy ją wymieniać przynajmniej co 12 miesięcy)
Wymienniki ciepłej wody użytkowej mogą występować w otulinie z pianki poliuretanowej, w otulinie z pianki polistyrenowej lub jako poziome dwupłaszczowe.
Wymienniki lutowane miedzią, CB14, CB20, CB27 stanowią idealne rozwiązanie jako urządzenia oddzielające dwa systemy ogrzewany (instalacja wewnętrzna) i ogrzewający (np. sieć cieplna, kotłownia) dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Stosując wymienniki płytowe można oddzielić również dwa systemy otwarty i zamknięty (np. kominek z płaszczem wodnym od zamkniętej instalacji wewnętrznej).

Wymienniki płytowe – zasada działania

wymienniki płytowePowierzchnię wymiany ciepła wymiennika tworzy pakiet cienkich profilowanych metalowych płyt. Przestrzenie
między płytami oraz otwory umieszczone w narożnikach płyt umożliwiają przepływ cieczy wymieniających ciepło. Media przepływają przez kolejne, różne kanały, zawsze w przeciwprądzie. Szczelność wymiennika uzyskuje się w procesie twardego lutowania miedzią. Wymienniki płytowe są zlutowane wzdłuż krawędzi płyt oraz na ich powierzchni we wszystkich punktach kontaktu kolejnych sąsiednich płyt. Zapewnia to jednocześnie odpowiednią wytrzymałość mechaniczną wymiennika.

Wykonanie standardowe
Pakiet płyt jest umieszczony między płytami zewnętrznymi przednią i tylną. Poszczególne płyty pakietu są odpowiednio wyprofilowane dla poprawienia efektywności przekazywania ciepła i uzyskania ich sztywności. Króćce znajdują się na płycie czołowej lub tylnej.

Standardowe materiały
Płyty zewnętrzne – Stal kwasoodporna AISI 316
Połączenia – Stal kwasoodporna AISI 316
Płyty – Stal kwasoodporna AISI 316
Materiał lutu – Miedź

Podstawowe dane do obliczeń
W celu umożliwienia przedstawicielom Alfa Laval wykonania właściwych obliczeń wymagane są następujące dane:
– moc lub natężenia przepływu mediów wymieniających ciepło
– program temperaturowy
– właściwości fizyczne cieczy
– wymagane ciśnienie robocze
– maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia.

Zalety lutowanych wymienników ciepła
Płytowe lutowane wymienniki ciepła firmy Alfa Laval posiadają szereg zalet w porównaniu do tradycyjnych wymienników ciepła stosowanych w przemyśle i ciepłownictwie.
Oto niektóre z nich:
– wyższy współczynnik przenikania ciepła powoduje zmniejszenie wymiarów wymiennika w porównaniu z wymiennikami typu M, są one prostsze do zainstalowania, szczególnie na ograniczonej przestrzeni
– brak uszczelek daje możliwość zastosowania ich do pracy przy wyższych temperaturach i ciśnieniach
– bardzo krótki czas dostawy.