Znaczenie dobrych systemów wentylacji w biurach

Pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej muszą być właściwie zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła i napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. Istotne jest także zapewnienie wymiany powietrza, dostosowanej do bilansu ciepła, wilgotności oraz występujących stałych zanieczyszczeń. Wszystkie te zadania można wykonać poprzez dobranie odpowiedniego systemu wentylacji.

biuroIstota dobrych warunków pracy

Jako, że biuro to miejsce, w którym wielu pracowników spędza przynajmniej 40 godzin tygodniowo, to konieczne jest zapewnienie korzystającym z niego osobom odpowiednich warunków do wykonywania pracy. Biuro musi być bowiem nie tylko przyjazne, ale też zdrowe. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na samopoczucie pracujących tam osób jest jakość powietrza, którym tam oddychają.

Niezapewnienie odpowiedniej ilości i jakości powietrza w biurze, to główna przyczyna spadku efektywności pracy. Aby poradzić sobie z tym problemem wystarczy montaż odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej wentylacji – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę INTERBIURO.

Wentylacja to podstawa

Aby zapewnić pracownikom optymalne warunki pracy, konieczne jest wyposażenie biura w centralę wentylacyjną. Musi być ona dobrana względem wielkości pomieszczeń, ilości urządzeń oraz liczby pracowników.

Wentylator w centrali wprawia powietrze w ruch i jednocześnie usuwa z pomieszczeń biurowych nadmiar zanieczyszczonego powietrza. Na jego miejsce wprowadza nowe, świeże i odpowiednio uzdatnione powietrze o dużej zawartości tlenu. Dzięki temu w biurze wzrasta komfort pracy i poprawia się samopoczucie przebywających w nim osób. Czyste powietrze to także podstawa bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dlatego każdy pracodawca powinien zadbać o odpowiednią wentylację biura.

Właściwie dobrane systemy wentylacji pomagają w zapewnieniu optymalnych parametrów komfortu w pomieszczeniach biurowych, a to bezpośrednio przekłada się na wydajność pracy. Ponadto, z punktu widzenia inwestora, odpowiednie systemy wentylacji mają ogromny wpływ na koszty inwestycyjne, a na późniejszym etapie, także na koszty eksploatacyjne związane z pracą tych systemów.

Wymagania wobec wentylacji

W pomieszczeniach biurowych wymagania wobec systemu wentylacji i klimatyzacji sprowadzają się do zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza, a także adekwatnej mocy chłodniczej i cieplnej. Ponadto, ważny jest też system dystrybucji powietrza, a więc taki, który nie będzie powodował odczucia „przeciągu”, a także zapewni pożądane parametry akustyczne.


Opublikowano

w